RSS

สมุนไพรทำงานอย่างไร

สมุนไพรปลอดภัยที่สุด                                                              

 ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่า สมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาโรคส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยมาก เนื่องจากเป็นสารจากธรรมชาติจึงมีการสะสมพิษตกค้างในร่างกายน้อยมากหรือไม่มีเลย ต่างจากยาที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากกรรมวิธีทางเคมี เช่น สเตียรอยด์ ในช่วงเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมานี้ชาวตะวันตกได้หันมานิยม ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลัวความเป็นพิษรุนแรงจากยาสังเคราะห์ และสารตกค้างจากกระบวนการสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าในพืช มีระบบการป้องกันตัวเองที่คล้ายคลึงกัน เช่นระบบเอนไซม์ เป็นต้น จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากพืช น่าจะปลอดภัยกับคนด้วย จะเห็นว่าแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสมุนไพร

 +6 สุดยอดสูตรสมุนไพรใช้ได้กับทุกคน

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของไทยกล่าวว่า “หลักในการใช้สมุนไพร ต้องใช้สองชนิดขึ้นไป ชนิดเดียวจะไม่ค่อยได้ผล” สอดคล้องกับภาษิตโบราณ “ลางเนื้อชอบลางยา” : น. ยาอย่างเดียวกัน ถูกกับคนหนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง ของสิ่งเดียวกัน ถูกกับคนหนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง การรวมสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์เสริมกันแต่ละชนิดมีผลการวิจัยเรื่องความปลอดภัยและมีสรรพคุณในการทำให้ร่างกายแข็งแรง ได้สูตรที่ดีที่สุดคือสูตร  +6  ประกอบด้วย คาวตอง ปัญจขันธ์ กระชายดำ เห็ดหลินจือ ว่านปลาไหลเผือก ว่านชักมดลูก  โดยมีสรรพคุณในการปรับปรุงการไหลเวียนระบบโลหิต ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน บำรุงร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคร้าย เป็นยาอายุวัฒนะ ยืดอายุเซลล์ ชะลอความชรา ต้านการอักเสบและลดอาการปวด สมุนไพรบางชนิดอาจไม่ได้ผลกับบางคน แต่เมื่อมีถึง 6 ชนิดเชื่อว่าจะสามารถใช้ได้ดีกับคนทุกคนเพราะชนิดนี้ใช้ไม่ได้ผลแต่อีกหลายชนิดก็เข้าไปทำหน้าที่แทน สมุนไพรทั้ง 6 มีสรรพคุณดังนี้

ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนได้พิสูจน์แล้วว่าสมุนไพรสูตร +6 นี้สามารถทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยโรคยากที่พวกเราคิดว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ ขนาดนอนรอวันตาย สุขภาพแข็งแรงลุกขึ้นใช้ชีวิตแบบคนปกติด้วยเวลาเพียง 1 เดือน เช่นผู้ป่วยโรคเอดส์ ระดับภูมิคุ้มกันเหลือ  0  เมื่อใช้สมุนไพรสูตรดังกล่าว ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มเป็น 600  เท่ากับคนปกติ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย สุขภาพแข็งแรงขึ้นจนหายป่วยตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง โรคเรื้อรังง่าย ๆ เช่นภูมิแพ้ ไซนัส ความดัน หายด้วยเวลาเพียง 1 สัปดาห์ จนได้รับสมญานาม “ยาเทวดา” เหตุผลในการที่ทำให้สมุนไพรสูตรดังกล่าวมีสรรพคุณที่อัศจรรย์ เพราะ

  1. ปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิต นำสิ่งจำเป็นไปให้ทุกเซลล์ร่างกายและนำของเสียออกมา พร้อมทั้งการปรับสมดุล ในระบบโลหิต
  2. ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
  3. ต้านการอักเสบ    และเหตุผลอื่น ๆ อีก ดังแสดงในตาราง

โฆษณา
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: