RSS

มาตรฐาน


คาวาริไม่ใช่ยารักษาโรค คาวาริคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลของระบบเลือด เป็นหนึ่งในการทำให้เกิดดุลยภาพในระดับเซลล์  ดุลยภาพของเซลล์ = สุขภาพของร่างกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ใช้ความแข็งแรงของร่างกายป้องกันและกำจัดโรค

ผู้วิจัย         ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน(อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ร่วมกันทำวิจัยสมุนไพรไทย เป็นเวลานานถึง 11 ปี สามารถคิดค้นสูตร สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก      ประกอบด้วย

1. น้ำคาวตองสกัด        60 %
2. น้ำปัญจขันธ์สกัด      12 %
3. น้ำกระชายดำสกัด    10 %
4. น้ำเห็ดหลินจือสกัด   10 %
5. อื่น ๆ                         8 %  ( ว่านปลาไหลเผือก, ว่านชักมดลูก, ฯลฯ )

ออกแบบการผลิต            ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง  อาจารย์คณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้การสกัดแบบชีวะวิธี(ไร้แอลกอฮอร์)ทำให้ได้น้ำสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง

โรงงานผู้ผลิต   โรงงานเชียงรายไวน์เนอรี ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตสูงกว่าการผลิตสมุนไพรโดยทั่วไป เป็นโรงงานซึ่งได้รับ GMP, HACCP, ISO 14001 และได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  วัตถุดิบและสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีได้รับประกาศนียบัตร GAP (Good Agriculture Practice)  ควบคุมการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารระดับปริญญาเอก และภายใต้การแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันระดับศาสตราจารย์ และแพทย์แผนทางเลือก รวมทั้งเภสัชกรแผนโบราณ  ได้รับอนุญาตการผลิตและการใช้ฉลากจาก อย.ของประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงงานผลิตยาและอาหารที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา


ผู้จำหน่าย       บริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร    ประเทศไทย 10240

เอกสาร       รายงานผลการทดสอบสารอันตรายใน คาวาริ (แผ่นบน)  ใบขออนุญาต อย.คาวาริ (แผ่นล่าง)

ผลการทดสอบ จาก บริษัท ห้องปฏบัติการกลางฯ ไม่พบสารมีพิษ

ใบอนุญาต อ.ย.เลขที่ 57-2-11547-2-0005

โฆษณา
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: