RSS

วิธีรับประทาน

วิธีรับประทาน “คาวาริ” เครื่องดื่มสมุึนไพรเพื่อสุขภาพ

ปริมาณ

คนป่วย 

7 วันแรก    ครั้งละ    3  ซีซี (ใช้ไซลิ่งตวง)

7 วันต่อมา  ครั้งละ   5  ซีซี (ใช้ไซลิ่งตวง)

7 วันต่อมา  ครั้งละ   10 ซีซี

7 วันต่อมา  ครั้งละ   15 ซีซี

ต่อไป        ครั้งละ  20 ซีซี

หมายเหตุ

  • ผู้ป่วยหนักอาจเริ่มที่ 1 – 3  ซีซี
  • น้ำหนักตั้งแต่ 70 กก.ขึ้นไปให้เพิ่มเป็น 25 ซีซี หลังจากหมดขวดแรกแล้ว  และเพิ่ม 5 ซีซี ทุก ๆ 10 กก.ของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

คนธรรมดา

7 วันแรก    ครั้งละ   5  ซีซี

ต่อไป       ครั้งละ  10  ซีซี(ดื่มบำรุงร่างกาย)

เวลา  วันละ 2 ครั้ง

เช้า ตื่นนอนทันที     ดื่มน้ำอุ่นตาม 2 แก้ว(ถ้าไม่มีน้ำอุ่นให้ใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติ)

เย็น ก่อนนอน        ดื่มน้ำอุ่นตาม 2 แก้ว(ถ้าไม่มีน้ำอุ่นให้ใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติ)

อาการปรับสภาพ   สมุนไพรใน “คาวาริ” จะไปขับล้าง ไขมัน,สารพิษ(เช่น มลพิษ หรือ ยาที่ผู้ป่วยกินมานาน)ที่สะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อเริ่มต้นดื่ม “คาวาริ”  ไขมันและสารพิษจะอยู่ในกระแสเลือดและขับออกทางปัสสาวะ บางคน ไขมันและสารพิษถูกขับออกไม่ทัน จะทำให้รู้สึก ไม่สบายได้ หากทนไม่ไหวให้ลดปริมาณลงแต่อย่าหยุดและให้ดื่มน้ำมาก ๆ อาการนี้หายภายใน  3 – 7 วัน ระหว่างมีอาการปรับสภาพและปรับสมดุลในร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันอาจมีอาการแกว่งบ้างซึ่งเป็นอาการปกติของการปรับสมดุลจะดีขึ้นตามลำดับ

หมายเหตุสำหรับผู้ที่มีบาดแผล ให้ใช้น้ำสมุนไพรนี้สัมผัสกับแผล จะทำให้แผลแห้งและหายเร็วขึ้น โดยการทา การสเปรย์ หรือหลอดบีบ เช่นผู้ป่วยสเก็ดเงิน ริดสีดวง เบาหวานเป็นต้น บรรเทาอาการเจ็บคอให้ใช้วิธีจิบครั้งละน้อย ๆ เมื่อมีอาการ

ผู้ป่วย—>ให้ใช้คาวาริร่วมกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์

ปรึกษาการใช้สมุนไพร “คาวาริ”
คุณจันทรา ศรัทธาบุญ(คุณไก่) 083 047 7368

ปฏิกริยาหลังดื่ม(อาการปรับสภาพ) บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วาคามินทร์

โฆษณา
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: